Olen Janne Gren, 44-vuotias naimisissa oleva rakennusmies ja pääluottamusmies. 


Rakentaja & yrittäjä perheeseen syntyneenä rakentaminen oli oma uravalintani jo nuoresta lähtien. Vuonna 1998 ammattikoulun ja armeijan jälkeen pääsin kesätöihin yhteen suomen vanhimmista ja arvostetuimmista rakennusalan yrityksistä. Jotain kesätöissä tuli tehtyä oikein koska olen edelleen saman työnantajan palveluksessa. Työskenneltyäni tovin aikaa jo useammalla työmaalla valitsivat työmaan työntekijät minut keskuudestaan edustamaan heitä työmaan työsuojeluvaltuutetun ja yhteysmiehen tehtävään ja näin urani jatkui edustaen työntekijöitä tulevillakin työmailla. Vuonna 2004  työntekijät valitsivat minut yrityskohtaiseksi työsuojeluvaltuutetuksi ja vuonna 2008 työntekijämme valitsivat minut edustajakseen pääluottamusmiehen tehtävään. Olen aina ollut sitä mieltä, että luottamus tulee ansaita teoilla eikä pelkillä puheilla.


Rakennustyömaalla kuten myöskin neuvottelupöydissä on tärkeää tehdä asiat niin, että kaikki siitä hyötyvät, ei riitelemällä vaan aidosti yhteistyöllä, koska aidolla yhteistyöllä pystymme saavuttamaan parhaimpia lopputuloksia. Ja kuten työmailla, niin myöskin kuntapolitiikassa kyky tehdä yhteistyötä ylitse puoluerajojen aidosti kuntalaisten hyvinvoinnin eteen pitäisi olla aina kuntapäättäjien keskiössä.


Edunvalvontaa olen tehnyt siis lähes läpi koko työurani, aluksi työmaa tason yhteysmiehenä ja työsuojeluvaltuutettuna. Rakennusliiton työsuojelu- ja sosiaali työryhmän puheenjohtaja toimin kaudella 2011- 2015. Rakennusliiton hallituksessa olen jäsenenä edustamassa kaikkia rakennusalan työntekijöitä nyt jo toista hallitus kauttani vuodesta 2015 lähtien. Olen SAK:n edustajiston jäsenenä kaudella 2016-2020 sekä nykyisellä meneillään olevalla kaudella 2020-2024. Toimin yhdistys ja osasto toiminnassa vuodesta 2015 alkaen Rakennusliiton osasto n:o 3 ry:n puheenjohtajana, osasto kuuluu yli 2100 jäsenellään maan suurimpiin Rakennusliiton osastoihin. AY-liikkeessä olen toiminut aktiivisesti niin liitto, aluejärjestö sekä osasto toiminnassa.


Olen toiminut vuosikausia Varian rakennusalan koulutuksen kehittämistoimikunnan jäsenenä  tukien nuorten selviämistä työelämän haasteissa ja jakaen työelämä tietoutta nuorille, tämän kaltaisessa toiminnassa toivoisin saavani olla mukana myöskin Lohjalla tukemassa nuoriamme. Päättyvän valtuustokauden olen toiminut Lohjan Hiiden Opiston johtokunnan varajäsenenä. Kiljavan opiston rakennusalan ammatillisen neuvottelukunnan jäsenenä olen ollut useita vuosia.


Harrastuksiini kuuluvat luonnossa liikkuminen ja omakotitalo asujana pihapiirin askareet vaimon kanssa, Lohjan luonto sekä harraste mahdollisuudet antavat mahdollisuuden moneen. Oma suosikki ulkoilu paikkani sijoittunee Liessaareen jossa tykkään käydä nauttimassa luonnon rauhasta mahtavissa maisemissa.


Lohjalle muutin 90-luvun loppupuolella, joten Lohja on tullut aikalailla tutummaksi näinä 20 vuotena, joskin aina uuttakin opittavaa ja koettavaa tulee vastaan. Olen asunut Lohjan sairaalan lähettyvillä koko ajan joskin rivitalo on matkan varrella vaihtunut omakotitaloksi, alueella olen viihtynyt hyvin. Luonto ja hyvät palvelut ovat kivenheiton päässä. Palvelut:


Kattavat palvelut on turvattava koko Lohjan alueella eikä vain keskustassa, kaikille ikäihmisiä ja perheitä unohtamatta.

 

Lapset & nuoret:


Terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö on taattava kaikille lapsille sekä nuorille. Kiusaamiseen ja häiriökäyttäytymiseen tulee puuttua kouluissa, taataksemme kaikille mahdollisuuden opiskella ja oppia rauhassa. Kouluihin ja oppilaitoksiin on varattava tarpeelliset resurssit. Oppilaille sekä opiskelijoille tulee taata tarvittava tuki.


Liikenne:


Lohjan sisäistä liikennettä tulee kehittää toimivammaksi ja tunnin juna- hanketta edistää.


Rakentaminen:


Olen sitoutunut


Sosiaalinen vastuu julkisessa rakentamisessa

  1. Työehtosopimuksia, työlainsäädäntöä ja työturvallisuusmääräyksiä on noudatettava kuntien ja kaupunkien työmailla. Jokaisella on oikeus tasa-arvoiseen, turvalliseen ja oikeudenmukaiseen työpaikkaan. Rakennuttajan ja pääurakoitsijan on kannettava vastuunsa työmaan turvallisuudesta.
  2. Kuntien ja kaupunkien rakennushankkeissa on työllistettävä talousalueen vaikeasti työllistyviä rakentamisen ammattilaisia, mm. vastavalmistuneita ja ikääntyneitä rakentajia.
  3. Työehtojen noudattamisen valvonta on mahdollistettava rajaamalla alihankintaketjutus kilpailutuksen yhteydessä yhteen portaaseen. Pitkä alihankintaketju mahdollistaa palkkadumppauksen ja työntekijöiden hyväksikäytön ja syrjii rehellisiä kotimaisia yrityksiä.Terveellinen ja ekologinen julkinen rakentaminen

  1. Julkisten rakennusten energiatehokkuutta ja taloudellisuutta on edistettävä rakentamisessa, sekä uudishankkeissa että korjausrakentamisessa.
  2. Verovaroilla toteutettavan rakentamisen tulee tuottaa turvallisia ja terveellisiä julkisia rakennuksia. Vanhojen virheiden korjaamista on jatkettava mm. homekorjausten muodossa.
  3. Laadukkaan ja vastuullisen rakentamisen tulevaisuus on varmistettava tasokkaalla ja riittävällä rakentamisen alan koulutuksella, joka varmistaa alan osaajien riittävyyden työmarkkinoilla.


Lisätietoja: https://www.vastuullistarakentamista.fi/sitoudu-tavoitteisiin/Huolehditaan yhdessä siitä, että Lohja on kaupunki, jossa kaikilla sen asukkailla on hyvä asua ja elää nyt sekä myös tulevaisuudessa.


#kuntavaalit2021 #vasemmisto #ehdokasesittely
Pääluottamusmiehenä olen toiminut vuodesta 2008 alkaen silloisessa Rakennusosakeyhtiö Hartelassa joka nykyään tunnetaan nimellä Hartela Etelä-Suomi Oy. Kun aikoinani tulin valituksi työntekijöitä edustavaksi luottamusmieheksi, päätin ensitöikseni, että haluan olla muuta kuin nimi työmaiden sosiaalitilojen ilmoitustauluilla vaan haluan työmaiden porukoiden tuntevan minut ja pystyvän olemaan suoraan yhteydessä minuun, tietävän saavansa tukea sitä tarvitessaan. Halusin, että työmaiden porukat, niin omat työntekijämme kuten myöskin aliurakoitsijoiden työntekijät voivat kertoa asiansa minulle. Työmaiden kentät ja kentän laidat ovat tuttuja minulle, mielestäni edunvalvontaa tehdään siellä missä jäsenet sitä eniten tarvitsevat. Ollessani työmailla yhteysmiehenä työurani alussa opin tärkeimmän, edustetaan ja puolustetaan liittomme jäseniä aina. Jäsenyydessä on voimamme. 

 

 

Yrityskohtainen työsuojeluvaltuutettu  2004 —>
Pääluottamusmies 2008 —>
Puheenjohtaja osasto 003Ry 2015 —> 
Rakennusliiton hallitus 2015 —>
Osasto toimintaa, vuoden 2014 syyskokouksessaan osasto 003Ry valitsi minut johtamaan osastoa puheenjohtajanaan. Ajatukseni osastotoiminnasta oli heti alkujaan, että osaston jäsenet eivät ole osastoa varten vaan päinvastoin osasto on olemassa jäseniään varten. Osastoilla on mielestäni paljon annettavaa jäsenilleen. Valitettavaa on etteivät jäsenet ymmärrä, että osastot ovat yhtäkuin Rakennusliitto, jäsen kuuluu osastonsa kautta liittoon eikä toisinpäin. 
Luottamustoimet

Toimin SAK:n edustajiston jäsenenä

kaudella 2016-2020 sekä

kaudella 2020-2024

SAK:ssa ylin päätösvalta on edustajistolla.

Edustajisto linjaa järjestön toimintaa ja taloutta hyväksymällä tavoiteohjelmat ja käsittelemällä liittojen esitykset sekä muut asiakirjat. Edustajisto päättää myös jäsenliittojen ja hallituksen esittämistä muista asioista.

Vuodesta 2015 alkaen olen toiminut Rakennusliiton osasto n:o 3 ry:n puheenjohtajana. Osasto kuuluu yli 2100 jäsenellään maan suurimpiin Rakennusliiton osastoihin.

 

Osasto valvoo toimintapiirissään alan työehtosopimusten noudattamista ja 

jäsentensä oikeuksia työmarkkinoilla

 

toimii alan työ- ja palkkaehtojen ja sosiaalisen lainsäädännön parantamiseksi 

 

edistää jäsentensä opiskelua, ammatillista kehittymistä sekä 

kaikinpuolista yhteenkuuluvuutta ja keskinäistä kanssakäymistä.

Rakennusliiton hallituksessa olen jäsenenä edustamassa kaikkia rakennusalan työntekijöitä nyt jo toista hallitus kauttani vuodesta 2015 lähtien.

 

Rakennusliiton hallitus johtaa liiton toimintaa ja on päätösvaltainen kaikissa niissä asioissa, jotka eivät sääntöjen ja yhdistyslain mukaan kuulu liittovaltuuston tai liittokokouksen päätettäviin.